Petitchef

Докосване от Станка Пенчева


Мъча се така нежно да докосвам всичко, 
че да не го нараня.


Светът напира насреща ми - 
безжалостен, ръбест, наежен.


Но аз докосвам всичко нежно.
Защото има толкова раними неща:


роса и въздух, 
пръстчета на дете,
водно конче
самотна жена,
горда бедност,
невидими рани, 
доверчиви очи...


А в гъмжилото, в тълпата наежена
може да ги отминеш, да не ги различиш.
За това докосвай всичко нежно, нежно - 
дори с риск да се нараниш.
А в гъмжилото, в тълпата наежена
може да ги отминеш, да не ги различиш.
За това докосвай всичко нежно, нежно - 
дори с риск да се нараниш.

Запишите этот рецепт:
Создание другого безопасного кода  = Меню дня

Получать меню дня: