Petitchef

Чудото на прошката
Прошката e чудо, което се получава от само себе си. Прощавайки, ние отхвърляме омразата към другия. В ума и душата ни настава покой. Прошката е нещо лично, невидимо,  едно искрено нашепване, звучащо дълбоко в душата.

Нищо не обърква повече хората, нищо не провокира толкова болестта, колкото омразата, угризенията и взаимните обвинения. Тези три реакции към  живота се градят  на гнева, вината и враждебността. Задържани в ума и сърцето, те блокират живота. Блокират личностният ни потенциал. Пресушават живота и го лишават от радост и мир.Всеки е способен да прости и на другите и на себе си.


Прошката ни лишава от непрестанното самонаказване, което ни налага решението да мразим.  Прошката е единственото, което може да ни избави от вината и неприязънта.

Ние прощаваме за да освободим себе си от яда и омразата. Изцелението настъпва като по чудо.

Омразата е гибел на съвършеното здраве.

Когато изберете омразата, животът ви винаги ще е изпълнен с ненавист, дълбоко разочарование и маниакално самосъжаление.

Отказът от прошка се дължи на страха. Ние избираме гнева, нападението, отбраната като начин да се чувстваме сигурни. Омразата най-гибелното, най-нездравословното чувство, може да бъде победена единствено от прошката.


Законът на прошката се спазва много трудно. Изисква да се вгледаме на дълбоко в нещата. Процесът на прощаване изисква да се откажем от убедеността си ,  че винаги сме правите. А това наистина е трудно. Прощаването не изисква от нас да изневерим на убежденията си или да пренебрегнем принципите си. Не е нужно да се отказваме  от това, което наричаме своя истина. Достатъчно е да се поставим на мястото на другия и да се опитаме да проумеем неговата истина. Законът на прошката не изисква от нас да живеем  опитвайки се да угодим на всеки, изневерявайки на себе си.Законът на прошката ни помага да стигнем до истината , че не духът ни настоява  да отстояваме на всяка цена някаква своя правота, а личното ни его.


Нищо не осквернява здравето на духа и тялото повече от ненавистта и взаимните обвинения.Вярвам, че с опрощаването ние се променяме не само на духовно ниво, променя се и нашата биохимия. Качеството на живот рязко се подобрява, когато се практикува законът на прошката.

Освободете се чрез прошката!
Запишите этот рецепт:
Создание другого безопасного кода  = Меню дня

Получать меню дня: